Toto je česká verze eshopu. Pokud objednáváte s doručením na Slovensko, prosím využijte slovenskou verzi (sk.eshop.rcrevue.cz - kliknutím na slovenskou vlajku)

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ - poučení zákazníka

Souhlas udělujete za účelem zařazení vašich údajů do zákaznické databáze společnosti RCR s.r.o. (Baranova 31, 13000 Praha 3, ič 26194058, což je Správce osobních údajů), a to na dobu 10 (deseti) let. Souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat - dopisem, nebo mailem doručeným na adresu eshop@rcrevue.cz.

Jaké osobní údaje zpracováváme:

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete.

Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

V případě objednávky prostřednictví třetí osoby (elektronická trafika) zpracováváme osobní údaje, které jste předali tétoo třetí straně za účele relalizace objednávky.

Proč vaše osobní údaje zpracováváme:

tzv. oprávněný zájem - tj. abychom s vámi mohli uzavřít kupní smlouvu nebo jinou smlouvu a abychom tuto smlouvu mohli splnit (zpravidla doručit objednané zboží)

Vaše data neprodáváme, ani nepředáváme žádným třetím osobám, s výjimkou osob potřebných pro realizaci objednávky (zpravidla dopravce).

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme:

- 1 rok od registrace v případě, že během té doby nedojde k žádné objednávce

- v případě že došlo k objednávce, po dobu trvání objednávky a po jejím skončení dále po dobu určenou účetními zákony, zpravidla max. 10 let od poslední objednávky

Po skončení výše uvedené lhůty budete mailem vyzváni k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro další období. Pokud tento souhlas neudělíte, vaše osobní data budou nenávratně vymazána. POZOR: vymazání registrace znamená i nevratné smazání vašich objednávek!

Vaše práva

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje (v sekci Můj účet / registrace), právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

Máte právo na vymazání vašich osobních údajů - o vymazání můžete požádat dopisem, nebo mailem doručeným na adresu eshop@rcrevue.cz. Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, máme právo vaši žádost odmítnout (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).