Podkategorie

  • Model s elektrickým pohonem třídy FSR-E a F1E na motor Mabuchi 540, konstrukce Ing. Vladimír Valenta

    RCR s.r.o.

    110,00 Kč
  • Podklady pro návrh makety čs. námořní lodě, zpracoval: Ing. J. Coplák

    RCR s.r.o.

    320,00 Kč